Huurovereenkomst

Check

.nl

De huurovereenkomst van je kantoor of bedrijfsruimte laten checken.

Voor nieuwe en bestaande huurovereenkomsten
Een huurovereenkomt lijkt standaard. Maar het feit dat er een standaard model wordt gebruikt betekent nog niet dat deze op iedereen van toepassing is of in het voordeel is van de huurder. Wij zorgen dat uw huurovereenkomst in orde is. Laat daarom, voordat u de huurovereenkomst aangaat de huurovereenkomst door Tenant Solutions checken. Voor een vast bedrag van €250,00 exclusief B.T.W. ontvangt u van ons een uitgebreid advies met betrekking tot uw huurovereenkomst. Wij nemen niet alleen het contract uitvoerig door maar ook de bijbehorende algemene voorwaarden en zullen u van alle informatie voorzien die u nodig heeft om als sterkt gesprekspartner de contract (her)onderhandelingen aan te gaan.

Het door Tenant Solutions uitgebrachte voorziet in de nodige handvatten en inzichten om een goed contract tot stand te laten komen. U kunt er ook voor kiezen de (her)onderhandelingen door Tenant Solutions te laten uitvoeren. In dat geval betaalt u een nader overeen te komen honorarium en is het door ons uitgebrachte rapport geheel gratis!

Bestaande Huurovereenkomst

De kans is groot dat u reeds een bestaande huurovereenkomst heeft. Deze kan verouderd zijn of afspraken zijn in het verleden niet goed vastgelegd. Niet goed vastgelegde afspraken kunnen vervelende consequenties hebben met financiele impact. Laat deze huurovereenkomst daarom nakijken door Tenant Solutions. Zo weet u zeker dat ernaar wordt gekeken in het belang van u als huurder. Zeker als een opzegdatum van de huurovereenkomst in zicht komt kan het zinnig zijn om de afspraken uit het verleden goed onder de loep te nemen. Een heronderhandeling kan tot direct financieel voordeel leiden en tot betere afspraken in uw voordeel.

Tenant Solutions kan uw huurovereenkomst nakijken tegen een zeer scherp tarief. U krijgt dan de tools en inzichten die u nodig heeft om een betere huurovereenkomst tot stand te laten komen. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om Tenant Solutions de onderhandelingen namens u te laten voeren.

Nieuwe Huurovereenkomst

Uw ideale bedrijfsruimte of kantoor al gevonden? Laat uw huurovereenkomst door Tenant Solutions checken alvorens u overgaat tot ondertekening. Is er bij de vastlegging van de afspraken voldoende rekening gehouden met uw belang? Het niet goed vastleggen van afspraken kan vervelende consequenties hebben en veel geld kosten. Tenant Solutions kan u hierbij van dienst zijn. Tegen een zeer scherp tarief kunnen wij u van de inzichten voorzien die u nodig heeft om een goede huurovereenkomst tot stand te laten komen.

Nog voordat u ja zegt tegen uw mogelijke bedrijfsruimte of kantoor is het verstandig ons tijdig in te schakelen. Wij kunnen namens u de onderhandelingen voeren om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Namelijk een huurovereenkomst waarin voldoende rekening is gehouden met uw belang en waarbij de condities en voorwaarden zijn getoetst aan de markt.

Over

Huurovereenkomstcheck.nl

Lukasz van der Aa

Lukasz van der Aa

Oprichter en eigenaar van Huurovereenkomstcheck.nl en Tenant Solutions

Huurovereenkomstcheck.nl is een exclusieve dienst van Tenant Solutions. Hiermee kunt u op een laagdrempelige wijze onze service en expertise ervaren en inzetten.

Tenant Solutions adviseert uitsluitend gebruikers van zakelijk vastgoed. Commercieel Vastgoedeigenaren hebben de beschikking over talloze adviseurs, makelaars en kennis als het gaat over hun “corebusiness”. Voor de meeste bedrijven is vastgoed een noodzakelijke bijkomstigheid maar wel een die van grote invloed is op de bedrijfsvoering. Niet alleen de geschiktheid van het gebouw en de locatie zijn van cruciaal belang, ook de financiële en juridische aspecten van de huur- en koopovereenkomst kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering.

Vastgoedeigenaren maar ook makelaars hebben baat bij een ontransparante markt. Hoe weet je als huurder of je de juiste huurprijs betaalt? Zijn alle afspraken goed vastgelegd? Een huurovereenkomst komt pas weer op tafel als er een conflict is, en in dat geval wil je dat de afspraken helder en duidelijk zijn vastgelegd.

Veel bedrijven laten zich bij het aangaan van huurovereenkomsten adviseren door makelaars. Zij kennen tenslotte de markt en weten welke onderhandelingspunten relevant zijn. Maar makelaars adviseren ook in de meeste gevallen de verhuurder. Een dubbele pet dus. Tenant Solutions is ontstaan vanuit de behoefte om bedrijven te voorzien van solide advies en het voeren van onderhandelingen in het belang van de huurder. Er kan op deze manier geen sprake zijn van belangenverstrengeling en het enkel optreden namens huurders heeft als resultaat dat er huurovereenkomsten tot stand komen die het belang van de huurder voorop stellen.